Monica McCarrick | Foton | N E, mördarnas uppslagsverk

Monica Christine McCARRICK

Monica McCarrickFjädrad till en rullstol och lider av självförvållade skärsår, Monica McCarrick
infann sig i rätten den 26 oktober 2010.
(Zweerink/AP)

Monica McCarrick
(Opartisk Press)

Monica McCarrick, till höger, lyssnar på sin mamma prata å hennes vägnar under McCarricks
fällande dom den 1 oktober 2012 i Solano County Superior Court för mordet
av hennes 3-åriga tvillingdöttrar 2010.
(Brad Zweerink/Daily Republic)

Monica McCarrick

Monica McCarrick tittar på juryn lämna rättssalen efter att ha avgett en skyldig
dom för mordet på hennes 3-åriga tvillingdöttrar den 15 juni 2012
vid Solano County Superior Court i Fairfield.
(Conner Jay/Daily Republic)

Monica McCarrick vid sin dom vid Solano County Superior Court i Fairfield.
(Conner Jay/Daily Republic)

Utredare utanför Fairfields hem där mordet/självmordsförsöket ägde rum.

En utredare bär en bunt inifrån den brända lägenheten där kropparna
av de två små flickorna hittades.

Offren

Tori och Lily Ball

Tori Margaret Ball

Lily Teri Ball

Tori och Lily Ball

Tori och Lily Ball